Visualizza I risultati in una tabella
Catalogo Data Soggetto Tag
NO-PRI-AKH1 1857-1857 NO-PRI-AKH1 - Kitty L. Kielland og Tycho Kielland gutter boys jenter girls barn children mote fashion rutemønstrede kjoler checkered dresses mønstrede duker patterned tablecloths artist kunstnere feminist painter malere