Visualizza I risultati in una tabella
Catalogo Data Soggetto Tag
BKM.F.4393 1850-1860 BKM.F.4393 - man mann portretter portrait bord table sløyfer jakker jacket duker tablecloths
TGM-B.25123 1849-1851 TGM-B.25123 - Wessel, Hans, Wessel, Bernthine man mann portretter portrait hat family familier barn child woman kvinner
BKM.F.3634 1849-1851 BKM.F.3634 - man mann portretter portrait stoler chair
BKM.F.3633 1849-1851 BKM.F.3633 - man mann portretter portrait hat hatter
BKM.F.4488 1856-1856 BKM.F.4488 - man mann portretter portrait stoler chair studenter student fest party hat hatter flasker bottle øl beer sverd sword drikkekrus drinkingmugs gardiner backdrops gruppeportretter group humor humour hodeplagg headdress
TGM-B.25121 1851-05-1851-06 TGM-B.25121 - Wessel, Jonas (1766-1851) sorenskrivere walking stick stokker eldre elderly man portrait portretter
BKM.F.3326A 1844-1846 BKM.F.3326A - backdrops chair stoler duker tablecloths table bord bonnet kyser headdress hodeplagg baktepper kvinner woman portrait portretter blomsterpotter flowerpot flower blomster
TGM-B.25122 1851-1852 TGM-B.25122 - Wessel, Bernthine Beate (b. Plesner) (1809-1874), Wessel, Gustav (1850) bord woman kvinner duker tablecloths table bonnet kyser child barn portretter portrait
PBM.F.00038 1844-1846 PBM.F.00038 - mann man portrait portretter
BKM.F4483 1847-1850 BKM.F4483 - Rømer, Abraham Georg (1781-1851), Schweigaard, Jørgen Frederk (1845) mønstrede duker stoler chair table bord portretter portrait man mann slåbrokker gowns fashion child child dress boy gutter barn klær clothing rutemønstret kjole checkered dress oldefedre great grandfathers family familier generation generasjoner grey hair gråhåret short haircut kortklipt frisyre
BKM.F3326B 1844-1846 BKM.F3326B - backdrops chair stoler duker tablecloths table bord baktepper mann man portrait portretter blomsterpotter flowerpot flower blomster
BKM.F.4490 1850-1850 BKM.F.4490 - Andersen, N. portretter portrait mann man bord table blue mat mønstrede duker patterned tablecloths bord table
TGM-B.25120 1851-1852 TGM-B.25120 - Plesner, Emanuel Christian Grave (1822-1882) bord duker tablecloths table child barn portretter portrait mustache barter mann man
UA-1728 1852-1858 UA-1728 - earring stoler chair øredobber jewelry smykke adel aristocrats woman kvinner portretter portrait
PBM.F.00034 1850-1860 PBM.F.00034 - man mann portretter portrait stoler chair hatter hat rekvisitter
PBM.F.00022 1850-1860 PBM.F.00022 - kvinner woman portretter portrait krager collar brosjer broche hodeplagg headdress
BKM.F.3631 1849-1851 BKM.F.3631 - man mann portretter portrait hat hatter
BKM.F3622 1847-1850 BKM.F3622 - Rømer, Maria Magdalena (1789-1870) utendørs outdoor mønstrede duker mønstrede kjoler patterned dress patterned tablecloths tablecloths table bord flower blomster kyser bonnet woman kvinner portretter portrait
BKM.F4345 1847-1850 BKM.F4345 - Rømer, Abraham Georg (1781-1851) mønstrede duker stoler chair table bord portretter portrait man mann slåbrokker gowns fashion grossister merchant fashion mote
TGM-B.20582 1850-1860 TGM-B.20582 - man mann portretter portrait stoler chair baktepper backdrops
BKM.F.3615 1850-1860 BKM.F.3615 - kvinner woman portretter portrait sjal shawl
TGM-B.20587 1850-1860 TGM-B.20587 - stoler chair portrait portretter vester vest mønstrede duker patterned tablecloths tørkle scarf
TGM-B.21065 1850-1860 TGM-B.21065 - portretter portrait boy gutter family familier mann man vester vest curtain gardiner polstered chair polstrete stoler
PBM.F.00030 1841-03-23 PBM.F.00030 portretter portrait mann man frame oroboros
TGM-B.20590 1850-1860 TGM-B.20590 - portretter portrait barn child piker girl
BKM.F.3621 1849-1851 BKM.F.3621 - kvinner woman portretter portrait stoler chair blomster flower tablecloths duker smykker jewelry klær clothing
BKM.F.4487 1842-1850 BKM.F.4487 - man mann portrait portretter rammer frame langhåret long haired
TGM-B.20585 1849-1855 TGM-B.20585 - Ibsen, Johan portretter portrait mann man emigrants emigranter
TGM-B.20584 1850-1855 TGM-B.20584 - portretter portrait mann man
PBM.F.00025 1850-1855 PBM.F.00025 - Horrebow Homann, Christian (1782-1860) kinnskjegg sideburns malerier painting doctor leger portretter portrait
BKM.F4486 1847-1850 BKM.F4486 - bord duker tablecloths table flower blomster kyser bonnet woman kvinner portretter portrait
BKM.F3614 1847-1850 BKM.F3614 - Rømer, Maria Magdalena (1789-1870), Schweigaard, Jørgen Frederk (1845) utendørs outdoor mønstrede duker mønstrede kjoler patterned dress patterned tablecloths tablecloths table bord flower blomster kyser bonnet woman kvinner portretter portrait child boy
BKM.F.3630 1850-1853 BKM.F.3630 - Gørbitz, Johan (1782-1853) lærere teachers selvportretter selfportrait fotografer daguerreotypister daguerreotypist painter malere kunstnere artist cap hodeplagg kalott eldre elderly mann man portretter portrait patterned tablecloths mønstrede duker
BKM.F.3618 1843-1843 BKM.F.3618 - backdrops chair stoler table bord baktepper mann man portrait portretter bøker book
PBM.F.00028 1850-1853 PBM.F.00028 - table bord portrait portretter kvinner elderly eldre tablecloths duker
PBM.F.00027 1849-1851 PBM.F.00027 - man mann portretter portrait hat family familier barn child woman kvinner
BKM.F.3617 1850-1860 BKM.F.3617 - man mann portretter portrait
BKM.F4484 1847-1850 BKM.F4484 - Rømer, Abraham Georg (1781-1851) mønstrede duker stoler chair mønstrede kjoler patterned tablecloths tablecloths table bord portretter portrait man mann slåbrokker gowns cup copper bells bjeller fashion
PBM.F.00032 1850-1860 PBM.F.00032 - woman kvinner portretter portrait stoler chair krager collar
PBM.F.00033 1850-1860 PBM.F.00033 - kvinner woman portretter portrait stoler chair hodeplagg headdress
BKM.F.4489 1851-08-1851-08 BKM.F.4489 - kvinner woman portretter portrait stoler chair smykker jewelry
TGM.-B.20586 1849-1853 TGM.-B.20586 - kvinner woman portretter portrait stoler chair smykker jewelry klær clothing patterned dress mønstrede kjoler
PBM.F.00031 1850-1860 PBM.F.00031 - woman kvinner portretter portrait stoler chair krager collar
BKM.F.3635 1849-1851 BKM.F.3635 - man mann portretter portrait
TGM-B.27555 1855-1865 TGM-B.27555 - Johnsen, Hans woman man kvinner mann malerier painting portrait portretter musician musikere organister stadsmusikant par
BKM.F.3629 1850-1853 BKM.F.3629 - Biørn f. Blehr, Karen portrait portretter kvinner kyser bonnet
BKM.F.3632 1850-1853 BKM.F.3632 - Homann, Magnine portrait portretter kvinner elderly eldre kyser bonnet
BKM.F.011477 1845-1855 BKM.F.011477 - portrait portretter mønstrede duker patterned tablecloths tørkle scarf spectacles briller
PBM.F.00029 1849-1851 PBM.F.00029 - portretter mann man portrait duker tablecloths
BKM.F.3628 1850-1850 BKM.F.3628 - portretter portrait pictureframe rammer headdress hodeplagg kvinner woman