Daguerreotypie van de Maand - januari 2017

The temple of Edfou private coll

Alphonse-Eugène-Jules Itier (1802-1877)

"De Tempel van Edfou", Egypte, 1845/1846

Kwart plaat daguerreotypie, Particuliere collectie

 

Tijdens zijn reizen die Itier hij rond 1840 als hoofd van de commerciële missies maakte naar het Verre Oosten, experimenteerde hij met het nieuwe procedé van de daguerreotypie. Na zijn terugkeer uit Singapore ondernam hij direct, in december 1845, een nieuwe reis naar Egypte. Hier bracht hij 30 daguerreotypieplaten van terug. Dit prachtige uitzicht op de Edfou tempel is er een van.